Меню
Ваше місто
Ресторан
з 1100 до 2100
uk
Ваше місто
Ресторан
Договір публічної оферти
Загальні положення

Інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ (далі – Продавець), публікує цей договір (далі – Договір), що має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, фізичним та юридичним особам (далі – Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04 .2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (за телефоном або в торговому приміщенні Продавця) або письмовій (через сайт) формі, та отримання цього замовлення Продавцем є повним та безумовним прийняттям цього публічного договору та інформації , викладеної на сайті.

Використання послуг та купівля товарів, послуг інтернет-магазину https://dostavka.trueprice.ua/ передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними у цьому документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, що надається при замовленні товарів або послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншу інформацію, пов’язану з діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з цим договором і якщо ви не згодні з будь-яким з його пунктів, будь ласка, залиште сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити так:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується лише сайтом.

«Продавець» – компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується лише сайтом.

«Покупець» – фізична або юридична особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаного Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.</span >

«Кур’єрська доставка» – безпосередня передача товару від Продавця до Покупця третьою особою.

«Інтернет-магазин» – веб-сторінка продавця https://dostavka.trueprice.ua/            >

«Місце продажу Товару» – заклад громадського харчування (ресторан) Продавця.

Предмет договору

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець зобов’язаний сплатити та прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Цей договір є офіційним документом Продавця та є невід’ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється у торговому приміщенні Продавця.

Момент укладання договору

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззастережним прийняттям умов цього Договору, і Покупець у подальшому виступає як особа, яка вступила до договірних відносин. Покупець зобов’язується самостійно ознайомитись з умовами договору, Продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення та форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір у письмовій формі, який підписується Сторонами.

3.5. Покупець самостійно та за власним бажанням зв’язується з Продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з цим договором та погоджується з його умовами.

Ціна товару

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до чинного прейскуранта.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення.

4.4. Ціни, вказані на сайті https://dostavka.trueprice.ua/ мають ознайомлювальний характер.

Оплата товару

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість замовлення в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://dostavka.trueprice.ua/ здійснюється в національній валюті України відповідно до цін та тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.3 Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://dostavka.trueprice.ua/ здійснюється відповідно до розділу «доставка та оплата», опублікованому на сайті https://trueprice .diex.me/. Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. При безготівковій формі оплати обов’язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Доставка товару

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивозу) із торгового приміщення Продавця (ресторану), або скористатися послугами кур’єрської доставки. Продавець самостійно не здійснює доставку замовленого Товару Покупцеві.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із торгового приміщення Продавця (ресторану), який буде вказано у замовленні.

6.3. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням з Покупцем та за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах м. Харків, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

Продаж товару та послуг

7.1. Інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ не гарантує безумовне виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його невчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов’язань за обставин, викладених у п.7.1 (крім «форс-мажор») інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за товари або послуги.

7.3. Інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.

7.4. У разі відмови клієнта від отриманої послуги або товару після оплати та отримання замовлення від кур’єра, кошти, сплачені Покупцем, не повертаються за умови, що цей товар є належною якістю.

7.6. Місцем продажу товару є торгове приміщення Продавця (ресторан).

Відповідальність перед третіми особами

8.1. Інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ не несе жодної відповідальності за використання або подальше використання товарів та послуг, придбаних в інтернет-магазині та за його допомогою.

Права та обов’язки Сторін

9.1. Продавець зобов’язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримати безкоштовні телефонні консультації за телефонами, вказаними на сайті (https://dostavka.trueprice.ua/). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними із виконанням замовлення.

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

9.3. Продавець має право передати свої права та обов’язки щодо виконання Замовлень третім особам.

9.4. Покупець зобов’язується:

9.4.1. До моменту звернення до інтернет-магазину https://dostavka.trueprice.ua/ ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті інтернет-магазину.

9.5. Право власності на замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

Форс-мажорні обставини

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), воєнні дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо, що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна сторона бере на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

Авторські права

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину https://dostavka.trueprice.ua/, є власністю Продавця та/або його постачальників та виробників Товару.< /span>

Інформація та її використання

12.1. Покупець зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідної для надання послуг та/або покупки товару, що він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Інтернет-магазин має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження справжності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину може бути приводом для припинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://dostavka.trueprice.ua/ не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Покупцем у разі призупинення/невиконання послуг або продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає та обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця, адресу доставки; контактні телефони, адресу електронної пошти тощо) з метою виконання умов цього Договору.

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин, Покупець дає згоду на збирання та обробку такої інформації.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

12.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Ваш кошик

Немає товарів у кошику.

Товарів (0)
0 грн