Меню
Ваше місто
Харків
Ресторан
вул. Харківських дивізій, 14
з 1100 до 2100
uk
Ваше місто
Харків
Ресторан
вул. Харківських дивізій, 14
Політика конфеденційності
Політика щодо обробки персональних даних
Загальні положення
Справжня політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення
безпеки персональних даних TruePrice (далі – Оператор).
Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та
громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та
сімейну таємницю.
Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї
інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту dostavka.trueprice.com.ua.
Основні поняття, які використовуються в Політиці
Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної
техніки;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо
обробка потрібна для уточнення персональних даних);
Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують
їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://dostavka.trueprice.com.ua/;
Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та
що забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;
Знеособлення персональних даних – дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання
додаткової інформації про належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних
даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з
використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу
(розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з
іншими особами організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки
персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними
даними;
Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного чи визначеного Користувача
веб-сайту https://dostavka.trueprice.com.ua/;
Користувач – будь-який відвідувач сайту https://dostavka.trueprice.com.ua/;
Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або
певному колу осіб;
Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному
колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому
числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних
мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу
влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно.
неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та
(або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
Прізвище, ім’я, по батькові;
Електронна адреса;
Номери телефонів;
Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів
інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
Дані за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.
Цілі обробки персональних даних
Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача через доправки електронних листів;
надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.
Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та
різних подій. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору
лист на адресу електронної пошти trueprice2018@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги
та спеціальних пропозиціях».
Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про
діях Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
Правові основи обробки персональних даних
Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем
самостійно через спеціальні форми, що розташовані на сайті https://dostavka.trueprice.com.ua/. Заповнюючи
відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з даною
політикою.
Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача
(включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).
Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових,
організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства
галузі захисту персональних даних.
Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних
даних неуповноважених осіб.
Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків,
пов’язаних із виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом
направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора trueprice2018@gmail.com з позначкою «Актуалізація
персональних даних».
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на
обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу
Оператора trueprice2018@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
Транскордонна передача персональних даних
Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися, що іноземним
державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійна
захист прав суб’єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезазначеним
вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на
транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт
персональних даних.
Прикінцеві положення
Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних,
звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти trueprice2018@gmail.com.
У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє
безстроково до заміни її новою версією.
Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в Інтернеті за адресою
https://dostavka.trueprice.com.ua/privacy-policy/
Ваш кошик

Немає товарів у кошику.

Товарів (0)
0 грн